آموزش، نقاشی، فوتسال، عکاسی

آموزش، نقاشی، فوتسال، عکاسی

آموزش، نقاشی، فوتسال، عکاسی

😎در ادامه ی باز شدن رگباری آموزش ها، نقاشی با خانم آناهیتا تیموریان، فوتسال با وحید شمسایی و اصول کادربندی در عکاسی با همایون امیریگانه در دسترس قرار گرفت.

پیام بگذارید