• چاپ کتاب با استفاده از آثار نفرات برتر در ۳ حوزه شعر و داستان وتصویرگری
      • برگزاری مراسم رونمایی کتاب با حضور چهره های برجسته
      • عرضه و رونمایی کتاب در نمایشگاه سالانه و بین المللی کتاب تهران