باز شدن آموزش های جلسه سوم و چهارم ترانه سرایی، فوتسال و استوری برد

 

باز شدن آموزش های جلسه سوم و چهارم ترانه سرایی، فوتسال و استوری برد

باز شدن آموزش های جلسه سوم و چهارم ترانه سرایی، فوتسال و استوری برد

آموزش های جلسه ی سه و چهار
💎آقای فرید احمدی
💎خانم فرشته کریمی
💎و آقای مانی وطن دوست
در دسترس قرار گرفته است😊

پیام بگذارید