باز شدن دوره ها

باز شدن دوره ها

باز شدن دوره ها

 

یه نفس عمیق بکش؛ چرا اینقدر عصبانی هستی؟

آموزش های من کجاس؟؟؟

آموزش های تو آمادس. به تدریج در دسترس قرار می گیره. نمی خواد هم اینقدر نگران باشی.

الان آموزش های رشته ی تصویر گری باز شده؛

آکادمی شگفت انگیزان قراره جزئی از زندگی تو بشه. ما که نمی خوایم وقتی تو درگیر کلاس و درس و امتحانی بیاییم مشغله فکری برای تو درست کنیم

اکثرا امتحان دارید یا دانشجویید یا دانش آموز

ما که نمی خواهیم به درس و امتحان های تو لطمه بخوره

قراره استعداد جدید یاد بگیری که پیشرفت کنی ما حواسمون به همه ی ابعاد زندگی تو هست.

باز هم میگم به تدریج آموزش ها باز می شه. تیم اساتید و استعداد های شگفت انگیزان هم هر روز داره بیشتر میشه و کلی اتفاق خوب داریم. فقط خبر خوب رو باید سر زمانش داد.

 

پیام بگذارید