باز شدن دوره پنجم مقدماتی ( استوری بورد)

 

باز شدن دوره پنجم مقدماتی ( استوری بورد)

باز شدن دوره پنجم مقدماتی ( استوری بورد)

😊آموزش های رشته استوری بورد در دسترس قرار گرفت تا پنجمین رشته از آکادمی هم آموزشش های مقدماتیش شروع بشه. 😎رزومه استاد مانی وطن دوست رو هم که در پست قبلی باید دیده باشید.

اساتید آکادمی شگفت انگیزان جدا از مهارت های خاصی که در رشته های تخصصی خودشون دارند، مهارت بالایی هم در تدریس دارند. 💥آموزش های باقی رشته ها نیز به تدریج باز می شوند.

 

پیام بگذارید