ونگوک حدود ۲۷ سالگی شروع به نقاشی کشیدن کرده است  و ۳۷ سال هم بیشتر زندگی نکرده 

در عرض ۱ دهه زیبا ترین و گرانترین آثار نقاشی جهان رو عرضه کرده .

در ۲۷ سالگی در اثر یک اتفاق ذغال دستش می گیره و شروع میکنه به طراحی های ساده .

علاقه مند می شود استعدادش شکوفا میشه و تبدیل به یک شگفت انگیز در عرصه نقاشی میشه

ما هم می توانیم یک شگفت انگیز باشیم.

 

هریک از شما یک شگفتی هستید آکادمی شگفت انگیزان