توپ امضا شده توسط مربی

توپ امضا شده توسط مربی

😎💥شگفت آورد یعنی نتیجه شرکت در آکادمی شگفت انگیزان
🌟 این شگفت آورد شاید فقط جنبه یادگاری داشته باشه ولی خب اگر از برنامه های شگفت انگیزان خبر داشته باشی میدونی در انتهای آکادمی شگفت انگیزان شرایط به گونه ای برای تو فراهم میشه که در آینده ای نزدیک تو توپ ها رو امضا کنی و بدی طرفدارانت. شگفت آورد یعنی تو به نتیجه برسی.
یعنی استعدادت پیدا بشه و برای تو مسیر رشد فراهم بشه.
ما حواسمون هست که
این جای توست

پیام بگذارید