جوایزشگفت انگیز برای نفرات برگزیده باشگاه های لیگ برترآکادمی شگفت انگیزان

 

جوایزشگفت انگیز برای نفرات برگزیده باشگاه های لیگ برترآکادمی شگفت انگیزان

جوایزشگفت انگیز برای نفرات برگزیده باشگاه های لیگ برترآکادمی شگفت انگیزان

شگفتی دیگر در شگفت انگیزان
.
جوایز معنوی و هیجان انگیزی داریم
جوایزی که آینده ی شمارو تغییر می دهد😊
😱۵۰ نفر برتر رشته‌های ورزشی به همراه توصیه نامه رسمی به💥 «باشگاه های لیگ برتر» 💥معرفی می شوند
.

و جوایز نقدی که به سه نفر اول هر رشته تعلق می گیرد
🌟🌟🌟۲۵ میلیون تومان برای نفر اول
🌟🌟۱۵ میلیون تومان برای نفر دوم
🌟۱۰ میلیون تومان برای نفر سوم

 

پیام بگذارید