• بهزاد فراهت

  • در سال پنجم با انصراف از ادامه تحصیلات دکترا به سمت آموختن هنرهای نمایشی در ایران و انگلیس تغییر مسیر داد

  • در این مسیر تعدادی سریال برای تلویزیون و چندین فیلم کوتاه برای کانون و فرانسه تولید و سپس همکاری خود را با شرکت های انگلیس و کانادا آغاز نمود؛

  • همکاری با پروژه های بین المللی نظیرOrange Aardvark، Woobsi & Chaotic و Dave English ، حضور درجشنواره فیلم برلین ، شیکاگو، هیروشیما، زلین، سیاتل، لندن، فرانسه،

  • عضو هیئت داوران جشن خانه سینما و جشنواره های فیلم رشد و پویانمایی را در کارنامه کاری خود دارد.
    🌟بهزاد فراهت، مدرس انیمیشن مستقل در شگفت انگیزان است🌟