• داریوش محمدخانی

  • لیسانس و فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر

  • سابقه تدریس در ۲۱ دانشکده هنری ایران طی ۲۳ سال گذشته

  • بر پایی ۳۱ نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران دریافت بیش از ۳۷ جایزه سراسری و بین اللملی چاپ سه عنوان کتاب ارائه ۱۴ عنوان مقاله در ایران و خارج.

  • تدوین سیلابسهای دروس عکاسی و هنر در آموزش گاهی کوتاه مدت موسسات و آموزش عالی کشور مدرس ویژه نورپردازی پرتره و تبلیغاتی و صنعتی عکاس صاحب سبک در عکاسی ریم لایتها و های لایتهای پرتره و طبیعت با شیوه و تفکر شرقی و عرفانی

🌟داریوش محمدخانی مدرس نورپردازی در شگفت انگیزان است🌟