• سید نوید سید علی اکبر

  • متولد مرداد ماه سال ۱۳۶۲

  • نویسندگی، مترجمی، ویراستاری، روزنامه نگاری و تدریس داستان نویسی از جمله فعالیت های اوست.

  • ایشان تا به حال بالغ بر ۵۰ عنوان کتاب برای کودک و نوجوان چاپ و ۲۰ عنوان را ترجمه کرده اند که موفق به کسب جایزه IBBY از سوی یونیسف و شورای کتاب کودک و جایزه ی کتاب سال اصفهان شده اند.

  • در حال حاضر این استاد بزرگوار مدیر فرهنگی نشر هوپا و عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هستند.

🌟سیدنوید سیدعلی اکبر استاد داستان نویسی در شگفت انگیزان است🌟