• عاطفه ملکی جو

  • کارشناس ارشد تصویر سازی_دانشجوی دکتری پژوهش هنر

  • عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران

  • تصویرگر بیش از هفتاد کتاب کودک و نوجوان

  • جایزه‌ی تشویقی اولین جشنواره شاهکارهای ادبی ایران ۱۳۸۶

برگزیده ی چهاردهمین دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان بخش تصویرگری ۱۳۸۹(کتاب کشاورز و خروس_انتشارات کانون) نفر سوم اولین دوره جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان۱۳۸۹ نفر اول سومین جشنواره مد و لباس فجر بخش تصویرگری۱۳۹۲ نفر اول ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بخش تصویرگری ۱۳۹۲ رتبه اول چهارمین مرحله استانی جشنواره هنری ۱۳۹۳ برگزیده ی چهارمین و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و ششمین دوسالانه تصویرگری تهران ۱۳۹۲ دارنده ی نشان آبان تصویرگری سال ۱۳۹۶
🌟عاطفه ملکی جو مدرس تصویرگری در شگفت انگیزان است🌟