• محمد امین کجوری

  • متولد۱۳۶۱

  • عکس های به شماری از فستیوال ها و نمایشگاه داخلی و خارجی راه یافته و در بسیاری از آنها صاحب عنوان شده و مورد تقدیر قرار گرفته است

  • کجوری از سال۱۳۸۶به تالیف و تدریس عکاسی در حوزه هایی چون عکاسی پیشرفته،عکاسی دیجیتال و فتوشاپ در نهاد هایی مانند دانشگاه متروپولیتن لندن،دانشگاه هنر،داشگاه علمی کاربردی(تهران)،انجمن عکاسان نگاه،موسسه فرهنگی هنر و اندیشه و بنیاد درسنامه پرداخت

  • 🌟محمد امین کجوری ،مدرس عکاسی در شگفت انگیزان است🌟