سنگین بامزه باش

سنگین بامزه باش

کی یک لطیفه ی خوب داره اینجا بگه با هم بخندیم؟😁😂

🏆گلچهره زند و سعید بیابانکی در مسیر شگفت انگیز شدن با شما همراه هستند تا استعداد
شوخ طبعی شما را پرورش دهند


هر یک از شما یک شگفتی هستید
پس با ما همراه باشید.

آکادمی شگفت انگیزان

پیام بگذارید