شعراتو خودت بگو

شعراتو خودت بگو

در آکادمی شگفت انگیزان به دنبال پرورش استعداد هستیم

برای همین ادبیات در آکادمی شگفت انگیزان یعنی خلق اثر💪💪

چند خط از شعرهای خودتون روبرای ما بفرستید.

 

پیام بگذارید