شگفت آورد چاپ کتاب

شگفت آورد چاپ کتاب

شگفت آورد چاپ کتاب

🤔این که میگن عاقبت به خیر بشی یعنی دقیقا چن سال دیگه؟؟ 😉اردیبهشت ۹۹ خوبه؟؟
تو شگفت انگیزان اگر نویسندگی انتخاب کردی یا شعر یا ترانه یا تصویر گری و خلاصه هر استعدادی که به کتاب و نشر ربط داشت، خیالت تخت باشه که اگر درست مسیر رو بیای جلو کم تر از یه سال دیگه کتابت آمادس و حرفاتو همه شنیدن

پیام بگذارید