شگفت آورد

آنکس بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون برهاند
همه حرف ما شگفت انگیزان همین یک بیت شعر ابن یمین است . اینکه فقط بدونی کافی نیست باید باور داشته باشی و از دانسته هات استفاده کنی . به همه ثابت کنی که توانمندی . باید دانسته ها و آموزش هات رو به کارکرد تبدیل کنی و از این راه هم برای خودت فرصت ایجاد کنی و هم برای سایرین .
آکادمی شگفت انگیزان داره تلاش میکنه که آموزش هایی رو در اختیارت قرار بده که فقط وقت و حافظه ات رو اشغال نکنه و کمک کنه بتونی از یافته هات استفاده کنی و در آخر بدونی که میدونی و میتونی ازش استفاده کنی
شگفت آوردها یا همون مزیت های شرکت در اکادمی شگفت انگیزان برای همین ایجاد شده که وقتی مطلبی را یاد میگیری بتونی در عمل هم امتحانش کنی و بتونی از آموخته هات استفاده کنی . شگفت آورد برای هر رشته امکاناتی را فراهم می کند که سریع تر وارد فعالیت حرفه ای بشی و خودت و توانایی هات رو به همه نشون بدی.