• برگزاری نمایشگاه و دعوت از اساتید معتبر
  • عرضه آثار به خریداران بالقوه به نفع صاحبان اثر
  • نمایشگاه مجازی دایمی جهت معرفی آثار برگزیده با حضورآثار ۵۰ نفر برتر
  • معرفی ۱۰ نفر اول جهت برگزاری نمایشگاه انفرادی یا گروهی به گالری های معتبر
  • معرفی ۳ اثر برتر به نمایشگاه دوسالانه(معتبرترین نمایشگاه عکس ونقاشی کشور)

پیام بگذارید