یکی از بهترین روش هایی که فاصله ی بین شگفت انگیزان را تا مقصد رشد و پیشرفت نزدیک و سریع می کند، بستر و فضایی است که قابلیت های افراد را به وسیله یک رسانه ی عمومی و پر مخاطب به رای و قضاوت افکار عمومی و صاحبان مشاغل واگذار می نماید. بسیاری از افراد با استعداد و علاقه مند در چنین برنامه هایی به فضای پیرامونی خود معرفی می شوند و تبادل نظر مخاطبین در فضای مجازی باعث شناخت بیشتر آن ها می شود. به صورت طبیعی هر کارفرما و تهیه کننده ای به دنبال جذب، پرورش و استفاده ی بهینه از نیروی انسانی دارای انگیزه و مهارت دیده است. آکادمی شگفت انگیزان نیز با درک و باور به این موضوع سعی در استفاده از این رسانه برای جذب و معرفی شما شگفت انگیزان دارد.
این برنامه که به صورت ثابت و در لوکیشن مشخص تولید و پخش خواهد شد، نتیجه خروجی های مختلف برگزیدگان آکادمی در شهر های مختلف است.آخرین مرحله از فرایند هر دوره از شگفت انگیزان این برنامه خواهد بود که بدون واسطه فرد برگزیده و اساتید و افکار عمومی در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت تا نفرات اصلی برگزیده به تمامی مردم ایران معرفی شوند.