معجزه ی فوق العاده

 
 
 
 
  😎برای بهترین بازیگر بودن، برای بهترین بسکتبالیست شدن، برای بهترین نویسنده شدن و خلاصه بهترین شدن در هر رشته باید به تغییرات اطرافت توجه کنی.
🤓یکی از اتفاق های عجیبی که اخیرا توجهتون رو جلب کرده چیه؟ 🌟
🌟
🌟

پیام بگذارید