🌟معرفی دپارتمان انیمیشن سازی آکادمی شگفت انگیزان🌟

 


  

 

تو یک شگفتی هستی …

بهزاد فراهت – تولید کننده انیمیشن> –> شگفت انگیز هستی!!

دوست داری خودت انیمیشن بسازی؟!!!

همه هما می توانیم یک شگفت انگیز باشیم

علی کیانی امینطراحی فضا –> طراحی فضا رو دوست داری؟؟

محمد خیر اندیش –> طراحی کاراکتر –> تا حالا به طراحی کاراکتر فکر کردی؟

مانی وطن دوست –> استوری بورد –> می دونی استوری بورد چیه؟!؟!


ما توی انیمیشن این هنر پیشه هارو باید خلق کنیم –> طراحی و خلق هنر پیشه در انیمیشن

دکوپاژ کردن و طراحی استوری بورد در تیزر و انیمیشن


کار طراح فضا دیزاین کردن عناصری که صحنه ها را شکل میده

دوست داری انیمیشن بسازی؟


🔹استوری برد رو مانی وطن دوست به شکلی درس می ده که بتونی مثل خودش مهره ی اصلی پروژه های سینمایی باشی

🔸طراحی فضا رو باید از کسی یاد گرفت که برای طراحی های بی نظیرش جایزه بین المللی داره “علی کیانی امین”

🔹طراحی کارکتر رو باید از “محمد خیر اندیش” آموخت که کلی از کارکترهای ایرانی رو طراحی کرده و درجه یکه

🔸انیمیشن مستقل رو بهزاد فراهت باید به تو توضیح بده چون مسیرهایی که برای رسیدن به این تجربه طی کرده بی نظیره


هریک از شما یک شگفتی هستید – آکادمی شگفت انگیزان

پیام بگذارید