معرفی استاد لطیفه و استند آپ – گلچهره زند

 

معرفی استاد لطیفه و استند آپ - گلچهره زند

معرفی استاد لطیفه و استند آپ – گلچهره زند

😎هشتمین رشته ای که دور مقدماتیش شروع شده استادش خانم گلچهره زند هست.

😊بله دقیقا… آموزش های رشته استدآپ و لطیفه در دسترس قرار گرفت.

😉امروز رو تمام استند آپ کمدین های آینده و تمامی شگفت انگیزانی که استیج های بزرگ رو تجربه خواهند کرد به یاد داشته باشند و تاریخش رو یادداشت کنند؛

🤗شگفت آورد رشته استندآپ به نظر شما چی می تونه باشه؟

 

 


  

پیام بگذارید