چاپ کتاب شعر و ترانه کاربران

 

چاپ کتاب شعر و ترانه کاربران

چاپ کتاب شعر و ترانه کاربران

در انتها آکادمی چه نتیجه ملموسی برای شما داره؟
آکادمی شگفت آورد هارو به همراه میاره
شگفت آورد ها همون نتیجه ای هستند که شما منتظرش بودید
شما اگر نویسنده باشید، شعر و ترانه بگید یا تصویرگر باشید در نهایت باید آثار شما در کتابی چاپ بشه و به مخاطبان مخصوص شما ارائه بشه.
چاپ کتاب شما و مراسم رونمایی کتاب شما با حضور چهره های برجسته یکی از شگفت آورد های جذاب آکادمی برای مخاطبان این دسته از استعداد ها هست‌.
فرصت ثبت نام همچنان باقیست
اگر هم ثبت نام کردید این ۲ مرحله رو باوما باشید تا بهترین نتیجه حاصل بشه‌.

پیام بگذارید