کارگردانی با رامبد جوان – بسکتبال با صمد نیک خواه بهرامی – بازیگری کودک با عمو پورنگ

 

کارگردانی با رامبد جوان - بسکتبال با صمد نیک خواه بهرامی - بازیگری کودک با عمو پورنگ

کارگردانی با رامبد جوان – بسکتبال با صمد نیک خواه بهرامی – بازیگری کودک با عمو پورنگ

درکنارهم قرارگرفتن این همه استاد درجه یک یعنی آکادمی شگفت انگیزان برنامه هایی داره که مورد تایید افراد بینظیری هست.

یعنی مسیر درسته و تویی که آکادمی رو برای رسیدن به هدفت انتخاب کردی فکرت درسته‌.

از امروز امکان ثبت نام دوره های عموپورنگ، صمد نیکخواه و رامبد جوان عزیز هم فراهم شد

 

 

 

پیام بگذارید