علاوه بر موارد جوایز نقدی ۲۵ و ۱۵ و ۱۰ میلیونی ،بخش شگفت آورد هم از مهمترین انگیزه های شرکت در این برنامه است که
ذیل در هر رشته نیز مواردی خاص را در بر می گیرد علاوه بر

 • کتاب سال شگفت انگیزان : چاپ و ثبت مشخصات ۱۰ نفر برتر در هر رشته در کتاب سال
 • عضویت وثبت مشخصات نفرات برتردر باشگاه افتخارات شگفت انگیزان و انتخاب مردمی
 • برگزاری مراسم ویژه و امکان حضور در مناسبت ها و تسهیلات آتی با حضور ۱۰۰ نفر برتر
 • اهدا تندیس زرین و نقره ای و وتندیس نگاه مردمی در هر رشته
 • گواهی نامه های تایید شده رسمی و قابل استعلام دارای درجه بندی مهارت برای ۱۰۰۰ نفر با امضا سفیر و استاد آکادمی
 • گواهی نامه پایان دوره برای تمامی کسانی که ۳ مرحله را به پایان برسانند با امضا استاد مربوطه و سفیر
  آکادمی
 • یک دیتا بیس نیروی انسانی با درجه بندی مهارت و آثار از استعداد ها ، جهت معرفی ورود به رشته و ارایه به سازمان ها و
  کارفرماهای متقاضی نیروی انسانی