آرشیو برایشهریور ۲۸, ۱۳۹۸

راهیابی سه اثر برگزیده به معتبرترین نمایشگاه دوسالانه نقاشی، عکاسی و خطاطی

راهیابی سه اثر برگزیده به معتبرترین نمایشگاه دوسالانه نقاشی، عکاسی و خطاطی 😎چند سال باید تلاش کنی و یاد بگیری تا اثر هنری تو در معتبر […]

جزئیات

باز شدن جلسه سوم و چهارم آموزش های تصویرگری، طنز و شعر و طراحی

باز شدن جلسه سوم و چهارم آموزش های تصویرگری، طنز و شعر و طراحی 😎امروز جلسات بعدی رشته های تصویرگری، طنز و شعر و طراحی فضا […]

جزئیات