آرشیو برایشهریور ۲۵, ۱۳۹۸

معجزه ی فوق العاده

معجزه ی فوق العاده            😎برای بهترین بازیگر بودن، برای بهترین بسکتبالیست شدن، برای بهترین نویسنده شدن و خلاصه بهترین شدن در […]

جزئیات

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه   باز شدن جلسات سه و چهار استند آپ و شعر😎 با دو استاد گلچهره زند و […]

جزئیات