آرشیو برایشهریور ۲۳, ۱۳۹۸

عبور از ترس لازمه رشد و پیروزی

عبور از ترس لازمه رشد و پیروزی          💥هر کس ترس هایی داره 🤗غلبه بر ترس ها گامی بزرگ برای پیشرفته بعد […]

جزئیات

آموزش های جلسه سوم و چهارم نورپردازی، فیلمنامه نویسی و طراحی کاراکتر

آموزش های جلسه سوم و چهارم نورپردازی، فیلمنامه نویسی و طراحی کاراکتر     باز شدن جلسه ی سه و چهار درس های 🌟فیلم نامه نویسی […]

جزئیات