آرشیو برایشهریور ۲۲, ۱۳۹۸

آموزش جلسه های سوم و چهارم رشته های خطاطی، فوتسال و بازیگری

آموزش جلسه های سوم و چهارم رشته های خطاطی، فوتسال و بازیگری     😎ادامه آموزش های رشته خطاطی با تدریس استاد فلاح ( پیشنهاد می […]

جزئیات

ثمره کشف و پرورش استعدادهای ایران زمین در آکادمی شگفت انگیزان

ثمره کشف و پرورش استعدادهای ایران زمین در آکادمی شگفت انگیزان        😎نتیجه شرکت در رشته بازیگری آکادمی شگفت انگیزان چیست؟ . 🛑بازی […]

جزئیات