آرشیو برایمرداد ۲۰, ۱۳۹۹

آموزش جلسات سوم و چهارم نقاشی، تدوین و اصول کادربندی

آموزش جلسات سوم و چهارم نقاشی، تدوین و اصول کادربندی     مطالب مرتبطآموزش جلسات پنجم و ششم فیلمنامه نویسی، طراحی کاراکتر…آموزش جلسات پنجم و ششمِ […]

جزئیات

جلسات سوم و چهارم والیبال، کارگردانی و بازیگری کودک

جلسات سوم و چهارم والیبال، کارگردانی و بازیگری کودک     😎در کنار هم قرار گرفتن رامبد جوان و شهرام محمودی و عموپورنگ فقط در آکادمی […]

جزئیات