۳۰ بده ۴۲ نده 

 

30 بده 42 نده

۳۰ بده ۴۲ نده

 

قبلا حساب شده

اون هایی که مرحله قبلی ۱۲ هزار تومن داده بودن و ۳۰ سکه گرفتند، دراین مرحله دیگه لازم نیست برای تهیه بسته های آموزشی پولی پرداخت کنند ؛ ۱۲ و ۳۰ میشه ۴۲ دیگه 

چرا حالا؟ چون شما به ما اعتماد کردین دیگه …

کسانی هم که عضو نبودن با پرداخت فقط ۴۲ هزار تومان می تونن بسته های آموزشی بهترین اساتید هر رشته رو تهیه کنن
اعتمادی که به آکادمی شگفت انگیزان داشتید بهترین حسی بود که اساتید از شما شگفت انگیزان عزیز گرفتند.

 

پیام بگذارید