آموزش شعر با حدیث لزر غلامی

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه   باز شدن جلسات سه و چهار استند آپ و شعر😎 با دو استاد گلچهره زند و […]

جزئیات

دپارتمان اساتید شگفت انگیزان

دپارتمان اساتید شگفت انگیزان       یه لحظه فکر کن هیچی در مورد آکادمی نمی دونی: آکادمی شگفت انگیزان ۲ راه دسترسی داره : 💥کاربران […]

جزئیات

آموزش شعر با حدیث لزر غلامی

آموزش شعر با حدیث لزر غلامی   ۷ امین رشته ای که امروز آموزش مقدماتیش در دسترس قرار گرفته رشته شعر با تدریس استاد حدیث لزر […]

جزئیات