آموزش شعر در آکادمی شگفت انگیزان

باز شدن رگباری دوره های فشرده

باز شدن رگباری دوره های فشرده 😊آموزش های مقدماتی در روز های شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در دسترس قرار می گیرند و هر […]

جزئیات

آموزش شعر با حدیث لزر غلامی

آموزش شعر با حدیث لزر غلامی   ۷ امین رشته ای که امروز آموزش مقدماتیش در دسترس قرار گرفته رشته شعر با تدریس استاد حدیث لزر […]

جزئیات