ابن یمین

۳۰ بده ۴۲ نده – قبلا حساب شده

۳۰ بده ۴۲ نده      قبلا حساب شده اون هایی که مرحله قبلی ۱۲ هزار تومن داده بودن و ۳۰ سکه گرفتند، دراین مرحله دیگه […]

جزئیات