بسکتبال

توپ امضا شده توسط مربی

توپ امضا شده توسط مربی 😎💥شگفت آورد یعنی نتیجه شرکت در آکادمی شگفت انگیزان 🌟 این شگفت آورد شاید فقط جنبه یادگاری داشته باشه ولی خب […]

جزئیات

معرفی صمد نیکخواه بهرامی – مدرس بسکتبال شگفت انگیزان

معرفی صمد نیکخواه بهرامی – مدرس بسکتبال شگفت انگیزان   محمد صمد نیکخواه بهرامی متولد ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ متولد تهران است و هم اکنون کاپیتان […]

جزئیات

بسکتبال با صمد نیکخواه بهرامی

بسکتبال با صمد نیکخواه بهرامی    محمد صمد نیکخواه بهرامی متولد ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ متولد تهران است و هم اکنون کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران […]

جزئیات

کارگردانی با رامبد جوان – بسکتبال با صمد نیک خواه بهرامی – بازیگری کودک با عمو پورنگ

کارگردانی با رامبد جوان – بسکتبال با صمد نیک خواه بهرامی – بازیگری کودک با عمو پورنگ   درکنارهم قرارگرفتن این همه استاد درجه یک یعنی […]

جزئیات