ترانه سرایی

آموزش های سوم و چهارم ترانه سرایی، فوتسال و استوری برد

باز شدن آموزش های جلسه سوم و چهارم ترانه سرایی، فوتسال و استوری برد   آموزش های جلسه ی سه و چهار 💎آقای فرید احمدی 💎خانم […]

جزئیات

فرید احمدی استاد ترانه سرایی آکادمی شگفت انگیزان

فرید احمدی استاد ترانه سرایی آکادمی شگفت انگیزان   فرید احمدی استاد ترانه سرایی آکادمی شگفت انگیزان هست که علاوه بر تسلطی که بر روی تخصص […]

جزئیات

ترانه سرایی با فرید احمدی

ترانه سرایی با فرید احمدی مطالب مرتبطباز شدن آموزش مقدماتی ترانه سرایی فرید احمدی شعر نویسیفرید احمدی استاد ترانه سرایی آکادمی شگفت انگیزانترانه سراییآموزش های سوم […]

جزئیات

باز شدن آموزش مقدماتی ترانه سرایی فرید احمدی شعر نویسی

باز شدن آموزش مقدماتی فرید احمدی   😎آموزش های ترانه سرایی با استاد فرید احمدی هم اکنون در دسترس است. 😁ششمین استادی که آموزش هاشو در […]

جزئیات