تیم ملی

انگیزشی شمسایی فوتسال

انگیزشی شمسایی فوتسال        مگه نمی خواهید به اون درجات بالا برسید؟ اوجش تیم ملیه  یه فضایی براتون باب شده ایجاد شده که خودتونو […]

جزئیات

در شگفت انگیزان رها نمی شوید

در شگفت انگیزان رها نمی شوید شگفت آورد ها همان اتفاق های خوبی هستند که بعد از آکادمی شگفت انگیزان برای هر استعدادی می تونه اتفاق […]

جزئیات

آکادمی مجازی ورزشی

آکادمی مجازی ورزشی استفاده از روش آموزش مجازی استفاده از روش آموزش مجازی و آنلاین یک روش علمی و اثبات شده است که در تحول آموزشی […]

جزئیات