خواننده

نقاشی در شگفت انگیزان

نقاشی در شگفت انگیزان برای تو باید راهی در جهت رشد چشم و مغزت در کنار هم پیدا کنیم در آکادمی شگفت انگیزان می دونیم که […]

جزئیات

شعراتو خودت بگو

شعراتو خودت بگو در آکادمی شگفت انگیزان به دنبال پرورش استعداد هستیم برای همین ادبیات در آکادمی شگفت انگیزان یعنی خلق اثر💪💪 چند خط از شعرهای […]

جزئیات